GÓRNY-POCZYNEK Renault Zaloguj się do My Renault

Konkurs „Renault Easy City. Design the Future”

Jak powinno wyglądać przyjazne i nowoczesne centrum przesiadkowe w mieście?

  • Budowa nowoczesnych centrów przesiadkowych to sposób na rozwiązanie wielu współczesnych problemów związanych z mobilnością w polskich miastach. Zaprojektowanie węzła przesiadkowego, uwzględniającego również infrastrukturę dla współdzielonego pojazdu autonomicznego Renault EZ-GO, jest zadaniem uczestników konkursu „Renault Easy City. Design the Future”.
  • Do udziału zaproszeni są w sposób szczególny architekci, projektanci, aktywiści i badacze miejscy, studenci wydziałów twórczych oraz studiów miejskich. W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe w wysokości 20 tys. zł, 10 tys. zł i 5 tys. zł. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 maja 2019 r., a wcześniej, 22 lutego 2019 r., odbędą się warsztaty projektowe dla uczestników.
  • Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie renaulteasycity.pl

Korki, zanieczyszczenie powietrza, utrudniony dostęp do niektórych środków transportu dla wybranych grup mieszkańców (np. rodziców z małymi dziećmi) – te problemy muszą być brane pod uwagę podczas planowania mobilności w miastach. Aby podróżowanie po mieście mogło być jednocześnie wygodne i szybkie oraz odbywać się bez szkody dla środowiska, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Ważnym elementem nowoczesnego transportu miejskiego są centra przesiadkowe zaplanowane z myślą o potrzebach wszystkich użytkowników.

 

Zadanie konkursowe

Osoby, które chcą kształtować mobilność w miastach przyszłości oraz zachęcić mieszkańców do wyboru bardziej ekologicznych środków transportu, mogą wziąć udział w konkursie „Renault Easy City. Design the Future”. Jego celem jest poszukiwanie nowych pomysłów na poruszanie się w przestrzeni miejskiej.

Tegoroczne zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu przyjaznego dla wszystkich, nowoczesnego centrum przesiadkowego z infrastrukturą dla współdzielonego pojazdu autonomicznego Renault EZ-GO. Projekt musi być zgodny z trendami wyznaczającymi obecnie kierunki rozwoju usług mobilnych. Koncepcja powinna również odpowiadać potrzebom konkretnych użytkowników (tzw. person) – mężczyzny w średnim wieku dojeżdżającego z przedmieść do centrum miasta, emerytki regularnie jeżdżącej na swoją działkę, mieszkającej w śródmieściu studentki oraz zagranicznego turysty.

Szczegółowa instrukcja dotycząca przygotowania pracy konkursowej oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie renaulteasycity.pl W specjalnie przygotowanym manualu uczestnicy znajdą pakiet informacji ułatwiający przygotowanie projektu: o wyzwaniach stojących przed współczesnymi miastami i o trendach w projektowaniu, jak też wytyczne do części technicznej prac.

 

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczestników indywidualnych oraz grup uczestników zainteresowanych ochroną środowiska, rozwojem urbanistyki, mobilności zrównoważonej, motoryzacji i architektury, w szczególności do architektów, projektantów, aktywistów i badaczy miejskich, studentów wydziałów twórczych oraz studiów miejskich. Posiadanie doświadczenia w tych obszarach nie jest jednak warunkiem obligatoryjnym udziału w konkursie. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Harmonogram

Uczestnicy konkursu mogą przesyłać zgłoszenia od 22 stycznia do 15 maja 2019 r. Mają również możliwość wzięcia udziału w warsztatach projektowych 22 lutego br. Uroczysta gala ogłoszenia wyników odbędzie się w czerwcu br.

 

Nagrody

Dla autorów najlepszych projektów przewidziano trzy nagrody finansowe. Zwycięzca otrzyma 20 tys. zł, za drugie miejsce przewidziano 10 tys. zł, a za trzecie 5 tys. zł.

 

Warsztaty dla uczestników

Dla uczestników konkursu zaplanowano również warsztaty, które pomogą im zapoznać się z tematyką konkursu oraz z praktyczną stroną przygotowania projektów konkursowych. Warsztaty odbędą się 22 lutego 2019 r. w Warszawie i przyjmą formułę speed meetings – krótkich prelekcji połączonych z ćwiczeniami, dotyczących pięciu podstawowych bloków tematycznych związanych z przygotowaniem prac konkursowych: architektura i urbanistyka, mobilność sportowa w mieście, projektowanie doświadczeń użytkownika, profesjonalne przygotowanie filmu konkursowego, trendy w projektowaniu w odniesieniu do wyzwań transportu zrównoważonego.

Każdy blok tematyczny zostanie poprowadzony przez eksperta w danej dziedzinie. Uczestnicy podzieleni na grupy będą mieli do wykorzystania ok. 50 min z każdym prowadzącym. Zapisów można dokonać za pośrednictwem strony renaulteasycity.pl/konkurs/rejestracja Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Jury

Prace uczestników zostaną ocenione przez specjalistów w dziedzinie architektury, transportu i projektowania doświadczeń użytkownika (UX). Jury przewodniczy Vincent Carré, dyrektor w Grupie Renault odpowiedzialny za samochody elektryczne i nową mobilność. W gronie jurorów znaleźli się również Wojciech Drzewiecki, Radosław Gajda, Krzysztof Herman, Małgorzata Kuciewicz, Iga Mościchowska i Łukasz Wojciechowski.